Tjenester

Som rådgiver og konsulent av alle typer gulv til alle privat og offentlige prosjekter – kan vi tilby våre tjenester til:

Arkitekter, entreprenører og eiendomsutviklere
Vi har 50 års erfaring fra bransjen. Vi er 4 ansatte med lang erfaring som vil bidra med råd om materialvalg, farger og designmuligheter. Vi garanterer tett og personlig prosjektoppfølging og stor fleksibilitet. Det kan ofte være en god økonomisk strategi å spørre oss om råd tidlig i ett prosjekt for å få avklare riktige valg i forhold til bruken. Våre råd er basert på lang erfaring og vil gi trygghet i prosjekteringen.

Vi samarbeider tett med interiørarkitekter, håndverkere og eiendomsutviklere og har en lang referanse liste over lokale og internasjonale prosjekter hvor vi har bidratt.

Vi har per i dag nærmere 20 forskjellige agenturer som omfatter kjente produsenter som kan tilby alt innen gulv som vinyl, linoleum, gummi, tepper, teppefliser, sportsgulv, dansegulv, matter og tregulv. Vår materialkunnskap kan brukes til å finne muligheter og alternativer som faller innenfor budsjett og design. Våre kunder vil få råd som gir best mulig økonomi for byggeier innenfor de krav og rammer som settes.

Flere av våre produkter er IMO (International Maritime Organization) og Breeam NOR godkjente.