Inneklima

TESTING AV INNEKLIMA

GuT, foreningen for miljøtestede tepper står bak en undersøkelse om sammenhengen mellom vegg til vegg teppe og inneklima gjennomført i samarbeid med Teknologisk Institutt i Oslo. Teknologisk Institutt (på oppdrag fra GuT) har et prosjekt gående over flere år på Lysaker hvor det primært testes teppegulv og harde gulv.

Gulvtepper bidrar til godt inneklima
Det er gjennomført flere prosjekter på testing av inneklima og dens sammenheng med tepper og harde gulv. Resultatene av undersøkelsene går igjen:

Tepper har i årenes løp – delvis uforskyldt – fått skylden for problemer med inneklimaet. Etterhvert har debatten blitt mer nyansert, og man begynner å innse at det kan være slurv i byggeprosessen som er årsak til bygg med inneklimaproblemer. Dette er et problem som er betydelig vanskeligere å komme til livs enn å skylde på tepper. Noen punkter som påvirker inneluften:

  • renhold/rydding etc. under bygging
  • materialvalg
  • klimainstallasjonene
  • kopieringsmaskin, printer og fax
  • svevestøv

Renhold har stor betydning for inneklimaet uansett hvilke type gulv man velger. Men det viser seg at luften er renere i rom med teppegulv fordi støvet bindes i teppeluven til det blir støvsuget bort. På glatte gulv virvles støvet opp i rommet ved trekk og når man går på gulvet.

Ta kontakt for mer informasjon om dokumentasjon av testresultatene.