Breeam Nor

BREEAM NOR – byggematerialer

Hva er Breeam?

 • Verdens eldste og mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygninger
 • Lansert i 1990
 • Nettverk av mer enn 5000 avhengige revisorer over hele verden
 • En miljøklassifiseringsmetode for bygg
 • Kriteriesett for klassifisering med konkretisering av miljøkvaliteter
 • Emnebasert
 • Helhetlig
 • Frivillig
 • Uavhengig og troverdig
 • Redusert energi- og miljøbelastning
 • Økt funksjonalitet, fleksibilitet og bestandighet
 • Dokumenterte gode ytelser (design og drift)
 • Økt verdi på bygget

Hvorfor BREEAM?

 • Sikre best mulig miljøpraksis
 • Et troverdig miljømerke for bygninger
 • Gjøre det mulig å vurdere bygg ut fra et miljøhensyn
 • Balansere miljøhensyn og behovet for høy kvalitet, sikkerhet og sunt innemiljø
 • Utfordre markedet til å komme med innovative løsninger
 • Stimulere etterspørselen etter bærekraftige bygninger og byggematerialer
 •  Sørge for at gode intensjoner og høye ambisjoner blir gjennomført!

BREEAM og BREEAM-NOR
Hva er annerledes i Norge?

 • BREEAM-NOR kan brukes til å vurdere miljøpåvirkningene for næringsbygg som forholder seg til norske regler og praksis
 • Der det finnes norske referanser/lover er disse benyttet
 • Green Guide og vektingen av byggematerialer og konstruksjon former i denne benyttes ikke