Linoleum fra DLW Flooring og teppefliser fra Interface

På Oljedirektoratet på Ullandhaug har de blant annet lagt linoleum, Colorette fra DLW Flooring i korridorene og på kontorene.

De har benyttet forskjellig farge i hver etasje. På kontorene og i kantinen har de lagt teppefliser fra Interface. Prosjektet var ferdigstilt i 2011.